6. srpna se v Sedlčanech konaly závody terénních vozidel s mezinárodní účastí Eurotrial. V těchto závodech mají auta za úkol co nejčistěji projet vytičenou trasu v jednotivých sekcích, kde na ně čeká množství zdánlivě nepřekonatelných překážek (kamení, prudké stoupání či prohlubně), za každou chybu jsou jim přičítány trestné body a vyhrává přirozeně ten, kdo má na konci nejméně těchto bodů.

I přes rozmary počasí byly závody skvělé, v areálu Sedlčanské Kotliny bylo připraveno 16 různorodých trialových sekcí, které se snažily překonat vozidla v kategoriích Original, Standard, Modified, ProModified a Prototyp. Sekce byly i díky nepříznivým podmínkám dost náročné, řada vozů, která někde definitivně uvázla byla nespočetná, takže vyprošťovací vozidla byla v neustálé pemanenci. Výhodou byla hojná účast prototypů, právě tato vozítka byla pro můj laický pohled nejzajímavější.