Fotografie ze sletu masek na Staroměstském náměstí při zahájení masopustu v Praze.