Přímo v centru Brna, nedaleko Hlavního nádraží a Zelného trhu, na Kapucínském náměstí, se nachází Kostel nalezení svatého kříže (Kapucínský kostel), v jehož kryptě je hrobka z 18. století. Díky systému průduchů a vhodné skladbě půdy jsou zde uložení mrtví mumifikovaní naprosto přirozenou cestou. Více info přímo na stránkách kapucínského řádu zde.