Na samém sklonku roku se mi podařilo vidět novopečené gorilátko na vlastní oči.

Gallery Notice : Images have either not been selected or couldn't be found