Při příležitosti výročí 740 let od založení města Mělník se zde konala akce s názvem Bitva na Mělníku aneb čtvrtá bitva vinařů mělnických. Přes sto členů nejrůznějších historických spolků předvedlo inscenaci fiktivní bitvy mezi husity Jana Žižky a vojskem krále Zikmunda.