Město Terezín bylo za okupace přeměněno na židovské ghetto, kde se po válečná léta muselo na malém prostoru obehnaným historickými hradbami tísnit desítky tisíc lidí. Mnoho z nich pak čekal nešťastný transport do vyhlazovacích táborů, někteří podlehli podvýživě a četným nemocem přímo v ghettu a mnoho lídí zažilo věznění v Malé pevnosti.

Malá pevnost, vybudovaná na konci 18. století, sloužila od počátku války jako věznice pražského gestapa. Za zdmi opevnění se vystřídalo téměř 32 tisíc vězňů, zejména Židů, občanů zatčených za projevy odporu či válečných zajatců.

Gallery Notice : Images have either not been selected or couldn't be found